Vårt mål er å bidra til å løse klimautfordringene ved å være en del av de nye bærekraftige energiløsningene.

GTML Utvalg 3

Vårt mål er å bidra til å løse klimautfordringene ved å være en del av de nye bærekraftige energiløsningene.

GTML Utvalg 7 GTML Utvalg 7 GTML Utvalg 7

Geotermisk energi er en av de mest tilgjengelige kildene for fornybar energi i dag.

Jordskorpen har lagret enorme mengder energi. Temperaturen øker flere hundre grader når du beveger deg ned fra overflaten. Varmen finnes overalt og vi mennesker har i århundrer brukt den som kilde til oppvarming og varmtvann.

Vi tilgjengeliggjør geotermisk energi ved å ta i bruk teknologi, kompetanse og erfaring fra olje- og gassindustrien. Når dype energibrønner er boret produserer de varme uten utslipp i flere tiår. Rent, effektivt og pålitelig.

Ren og langvarig energikilde som ikke påvirker naturen eller det lokale økosystemet.

GTML Utvalg 8

Ren og langvarig energikilde som ikke påvirker naturen eller det lokale økosystemet.

Energikilden er lokal og fornybar uten behov for lange rørledninger eller annen infrastruktur som krysser land eller himmel.

Vi støtter FNs bærekraftsmål

7

7 NO

Ren energi til alle

Vi ønsker å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

8

8 NO

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

9

9 NO

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi bidrar til å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

11

11 NO

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Et av våre mål er å bidra til inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

13

13 NO

Stoppe klimaendringene

Vi tar klimakrisen på alvor og handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

17

17 NO

Samarbeid for å nå målene

Vi ønsker styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.