Vi benytter bergvarme til å varme

Vi er et energiselskap som utvikler, bygger og leverer energiløsninger basert på fornybar varme og kjøling fra energibrønner.

Webbilde1 Webbilde1 Webbilde1

Energi fra jordens indre gir oss en unik mulighet til å forsyne verden med ren og langvarig varme uten skadelige utslipp.

Icon Image NO

Energi fra jordens indre gir oss en unik mulighet til å forsyne verden med ren og langvarig varme uten skadelige utslipp.

GTML Utvalg 19 GTML Utvalg 19 GTML Utvalg 19