Vi benytter varme til å varme

Vi er et energiselskap som utvikler, bygger og leverer energiløsninger basert på fornybar varme og kjøling fra energibrønner.

GTML Utvalg 5 GTML Utvalg 5 GTML Utvalg 5

Energi fra jordens indre gir oss en unik mulighet til å forsyne verden med ren og langvarig varme uten skadelige utslipp.

Icon Image NO

Energi fra jordens indre gir oss en unik mulighet til å forsyne verden med ren og langvarig varme uten skadelige utslipp.

GTML Utvalg 19 GTML Utvalg 19 GTML Utvalg 19