Kunnskap er vår styrke

GTML Utvalg 9

Kunnskap er vår styrke

Vår geotermiske kompetanse og tilhørende nettverk har utviklet seg over flere tiår. Teamet har bred erfaring innen energisystemer basert på bergvarme og omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien.

Teamet

 • GTML Utvalg 14

  Thor Erik Musæus, daglig leder

  Mer enn 30 års erfaring med forretnings- og prosjektutvikling nasjonalt og internasjonalt med særlig fokus på geotermisk energi. Ledet teamet som etablerte Nordens første dype energibrønnene på Oslo Lufthavn.

 • GTML Utvalg 17

  Bjørn Ståle Tennfjord, økonomiansvarlig

  Erfaren økonomi- og finanssjef med mer enn 30 års bakgrunn fra energibransjen, de siste årene fra geotermi. Tilsvarende erfaring fra vindkraft og oljebransjen tidligere.

 • GTML Utvalg 11

  Sjur Talstad, teknisk sjef

  30 års erfaring fra topplederjobber og tekniske stillinger i oljeindustrien. De siste årene fra fornybarbransjen med utvikling og leveranse av geotermiske energisystemer.

 • GTML Utvalg 16

  Thilo Theloy, ingeniørsjef

  10 års erfaring som boreingeniør fra oljebransjen. Ledende boreingeniør for pilotprosjektet med 1500 m dype brønner ved Oslo Lufthavn. Prosjektering og gjennomføring av geoenergianlegg.

 • GØ1

  Gaute Øksne, prosjektleder

  Prosjektledelse og entreprenørvirksomhet, lang erfaring fra geoenergi og energibrønnboring. Ledet prosjektavdeling i et boreselskap og levert et stort antall brønnparker geografisk spred over hele Norge. Jobbet med forskjellige boreteknologier i 15 år.

 • Jonathan Agersborg

  Jonathan Agersborg, markedssjef

  10 års erfaring fra salg og forretningsutvikling innen termisk energi og offshore installasjoner. Ledet salgsavdeling i et fjernvarmeselskap med fokus på varme- og kjølemarkeder.

 • GTML Utvalg 13

  Bjørn Inge Tønnessen, arbeidende styremedlem

  Mer enn 35 års erfaring fra energibransjen, med fokus på fornybar energi de siste årene (geotermi, hydrogen, etc.); før det virksom i finans- og oljebransjen. Har etablert flere selskaper i de samme sektorene. Styreleder i børsnoterte Questerre Energy.

 • GTML 19 corr

  Pål Jarness, rådgiver og styremedlem

  Bred og solid erfaring fra ledende stillinger innen finans og drift i en rekke industrielle og PE-eide virksomheter

Våre investorer og aksjonærer

Kerogen

Rectangle 4

Kerogen Capital ble etablert i 2007 og er en forvalter av private equity-fond som spesialiserer seg på internasjonal energi. Kerogen har over 2 milliarder USD i forvaltningskapital.

Gründere og ledelsen

Rectangle 3

GTML ble grunnlagt i 2019 av Thor Erik Musæus, Bjørn Ståle Tennfjord, Thilo Theloy, Pål Jarness, Sjur Talstad og Bjørn Inge Tønnessen. Gründerne har bred erfaring fra utvikling av geotermisk energi og olje- og gassindustrien.

Styret

 • Anish Patel

  Anish Patel, styreleder

  Partner og medlem av investeringskomitéen i Kerogen Capital. Over 15 års erfaring innen investeringer og corporate finance i energibransjen.

 • Andre3

  Andre Cheng, styremedlem

  Andre jobber i Kerogens investerings- og porteføljestyringsgruppe. Før han begynte i Kerogen, var han ansatt hos Jefferies i Energy Investment Banking Group i Houston og Hong Kong.

 • Julesvan Limborgh

  Jules van Limborgh, styremedlem

  Administrerende direktør og leder for det tekniske teamet i Kerogen Capital. Mer enn 35 års erfaring fra oppstrøms oljeindustri og bank/finans med fokus på geovitenskap, bore- og brønntesting, feltvurdering og utvikling, og kommersielle forhandlinger.

 • Tom Nysted

  Tom Nysted, styremedlem

  Bred erfaring fra industrielle og kommersielle lederstillinger i flere bransjer, bl. a. 13 år som administrerende direktør i Agder Energi. Dyp innsikt i energimarkedene og de pågående endringene.

 • GTML 19 corr

  Pål Jarness, styremedlem

  Bred og solid erfaring fra ledende stillinger innen finans og drift i en rekke industrielle og PE-eide virksomheter.

 • GTML Utvalg 13

  Bjørn Inge Tønnessen, styremedlem

  35 års erfaring fra olje-, gass- og finansmarkedssektorene. Grunnlegger og administrerende direktør i Spike Exploration og Edge Petroleum. Styreleder i Oslo-noterte Questerre Energy.

Code of conduct

PDF

Våre etiske retningslinjer styrer våre forventninger og krav til etisk praksis i vår virksomhet.