Vårt mål er å bidra til å løse klimautfordringene og forsyningssikkerhet ved å være en del av de nye bærekraftige energiløsningene.

GTML Utvalg 3

Vårt mål er å bidra til å løse klimautfordringene og forsyningssikkerhet ved å være en del av de nye bærekraftige energiløsningene.

Geotermisk energi er en av de mest tilgjengelige kildene for fornybar energi i dag.

Jordskorpen har lagret enorme mengder energi. Temperaturen øker flere hundre grader når du beveger deg ned fra overflaten. Varmen finnes overalt og vi mennesker har i århundrer brukt den som kilde til oppvarming og varmtvann.

Vi tilgjengeliggjør og bygger energisystemer basert på bergvarme ved å ta i bruk teknologi og kompetanse fra energibransjen i tillegg til vår erfaring fra olje- og gassindustrien. Vi tilbyr helhetlige energiløsninger basert på energibrønner som produserer varme og kjøling uten utslipp i flere tiår: rent, effektivt og pålitelig.


Ren og langvarig energikilde som ikke påvirker naturen eller det lokale økosystemet.

GTML Utvalg 7

Ren og langvarig energikilde som ikke påvirker naturen eller det lokale økosystemet.

Energikilden er lokal og fornybar uten behov for lange rørledninger eller annen synlig infrastruktur.

Vi støtter FNs bærekraftsmål

7

7 NO

Ren energi til alle

Vi ønsker å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

8

8 NO

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

9

9 NO

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi bidrar til å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

11

11 NO

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Et av våre mål er å bidra til inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

13

13 NO

Stoppe klimaendringene

Vi tar klimakrisen på alvor og handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

17

17 NO

Samarbeid for å nå målene

Vi ønsker å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.