GTML investerer i bergvarme til Furuset Boligsameie

20231106 131036

GTML investerer i bergvarme til Furuset Boligsameie

GTML, sammen med Dråpe Entreprenør AS, har inngått avtale med Furuset Boligsameie om å investere i et nytt bergvarmeanlegg som skal gi de 209 leilighetseierne i sameiet store energibesparelser.

Løsningen er utviklet av GTML og Dråpe i fellesskap og selskapene påtar seg investeringskostnadene mot at sameiet påtar seg en langsiktig avtale om kjøp av energi. Anlegget skal levere varme i løpet av første halvår 2024. Bergvarmeløsningen skal bestå av 49 energibrønner på ca. 300 m fordelt på sju energisentraler, som er en til hver huskropp.

Denne nye moderne bergvarmeløsningen skal bidra til at sameiets forbruk av energi til oppvarming og varmt vann reduseres med nesten 40 %. I tillegg hentes ca. 2/3 av det gjenstående energiforbruket fra energibrønnene. Som et resultat blir forbruket av elektrisitet redusert med nesten 80 %.

Bergvarme er en lokal, fornybar og konfliktfri energikilde som har et minimalt fotavtrykk og knapt synes etter anlegget er installert. Anleggene kan levere stabil energi i mer enn 20 år.

Energibrønner

49 brønner til 300 m

Energiløsning

Varme og varmtvann til 209 leiligheter

Energisentral

7 individuelle energisentraler med varmepumpe og el.kjel