Fotballklubber i Viken og Oslo – konvertering fra gassfyring til dype energibrønner for kunstgressbaner

IMG 20220120 094402

Fotballklubber i Viken og Oslo – konvertering fra gassfyring til dype energibrønner for kunstgressbaner

De seks idrettslagene i Viken og Oslo som har deltatt i konseptutredningen har brukt gass til oppvarming av sine kunstgressbaner. Gassfyringsanleggene begynner å bli gamle, og idrettslagene har i lengre tid vurdert ulike fornybare løsninger som erstatning for dagens anlegg.

I konseptutredningen konkluderer vi med at en løsning med 600 m dype, lukkede brønner kombinert med spesialtilpasset varmepumpe reduserer energiforbruket for oppvarming av fotballbaner med over 80 %. Varmepumpen gir også lavt effektbehov fra strømnettet. Dype brønner reduserer arealbehovet og antall brønnmeter i forhold til grunne brønner, noe som gjør det mulig å etablere en brønnpark ved siden av en eksisterende bane, også der tilgjengelig areal er relativt begrenset.