Oslo Lufthavn bruker direktevarme til avising av motortestområdet.

IMG 0847

Oslo Lufthavn bruker direktevarme til avising av motortestområdet.

Teamet har erfaring fra å designe og lede etablering av 1500 meter dype energibrønner. Brønnene og tilhørende utstyr er nå under en vedlikeholdskontrakt for kontroll og overvåking av systemet.