Politiets Nasjonale Beredskapssenter: Produsent- og injektorbrønner

Rectangle 5

Politiets Nasjonale Beredskapssenter: Produsent- og injektorbrønner

Beredskapssenteret bruker et åpent system med energibrønner til avising av landingsplass for helikopter. Teamet har erfaring fra å designe og lede etablering av tre produsentbrønner og en injektorbrønn ned til 600 meter.