Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) – fornybar energiforsyning i Longyearbyen

IMG 20210929 184654

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) – fornybar energiforsyning i Longyearbyen

I 2021 fikk SNSK økonomisk støtte fra Enova til å utarbeide en konseptstudie om utvinning av dyp geotermisk energi i Longyearbyen. Studien er utarbeidet i samarbeid med GTML. Det årlige energiforbruket i Longyearbyen er rundt 70 GWh for fjernvarme og 40 GWh for elektrisitet. Longyearbyens energiforsyning er i dag basert på fossilt brensel, og målet er å endre dette til fornybar, hvor geotermisk energi er ett alternativ.

Resultatene fra studien er svært lovende og viser at det er mulig å bruke geotermisk energi til oppvarming til konkurransedyktige energikostnader.