Bergvarmeanlegg til 30 boliger i Hole kommune

Klokker

Bergvarmeanlegg til 30 boliger i Hole kommune

GTML gjennomførte i juli 2022 første del av et energiprosjekt i Hole kommune. Fire energibrønner ble boret og kollektorer installert som planlagt.

Energibrønnene ble boret til 480 meters dybde i sandstein, og en ny type kollektor benyttes for å oppnå et mer effektivt energiopptak fra energibrønnen.

Energibrønnen er plassert under de planlagte byggene. Energisentralen er under bygging og skal levere varme til byggene før jul 2023.

Oppdragsgiver er Ringerikskraft Nærvarme.


Energibrønner

Fire brønner til 480m med oval kollektor

Energiløsning

Varme og varmtvann til 30 leiligheter

Energisentral

Felles energisentral med 85 kW varmepumpe og el.kjel