Energibrønner til 30 boliger i Hole kommune

Klokker

Energibrønner til 30 boliger i Hole kommune

GTML gjennomførte i juli 2022 første del av et energiprosjekt i Hole kommune. Fire energibrønner ble boret og kollektorer installert som planlagt.

Brønnene er boret til 480 meters dybde i sandstein, og en ny type kollektor benyttes for å oppnå et mer effektivt energiopptak fra brønnene.

Brønnene er plassert under de planlagte byggene. Energisentralen, som skal levere både varme og varmtvann, installeres i byggeperioden i 2023.

Oppdragsgiver er Ringerikskraft Nærvarme.


Brønner

Fire brønner til 480m med oval kollektor

Energiløsning

Varme til 30 leiligheter

Energisystem

Energisentral med 85 kW varmepumpe